Запорізький відокремлений підрозділ ГО 'По боротьбі з корупцією та незаконною діяльністю'

Положення про порядок обліку

Положення про порядок облікуПоложення про порядок обліку

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОРЯДОК ОБЛІКУ ЧЛЕНІВ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПО БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ ТА НЕЗАКОННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ»


З метою запровадження єдиної системи обліку членів Громадської організації «По боротьбі з корупцією та незаконною діяльністю» (далі – ГО), спрямованої на підвищення ефективності, точності та оперативності обліку членів ГО, отримання достовірної інформації щодо кількісного та якісного складу членів ГО та відповідно до Конституції України, Закону України „Про громадські об'єднання”, Статуту Громадської організації «По боротьбі з корупцією та незаконною діяльністю» розроблено це положення Про порядок обліку членів Громадської організації «По боротьбі з корупцією та незаконною діяльністю» (далі – Положення), затверджене рішенням Правління 16 листопада 2013 року.

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок обліку членів ГО визначає порядок обліку членів ГО та порядок виготовлення, збереження та видачі документів про членство в ГО
1.2. Забезпечення організації та контролю ведення обліку членів ГО покладається на Голову ГО.
1.3. Ведення обліку в ГО здійснюється в паперовому та електронному вигляді за встановленою формою (Додатки 1, 2). 

Розділ 2. Облік членів ГО

2.1. Взяття на облік члена ГО розпочинається з моменту набуття членства в ГО.
2.2. Зняття з обліку члена ГО здійснюється у зв’язку з припиненням, виключення, призупиненням членства в ГО.
2.3. Облік членів ГО ведеться в Журналі обліку членів ГО за встановленою формою, що затверджується Правлінням (Додаток 2). 
2.4. Журнал обліку повинен бути прошнурований, пронумерований та завірений підписом Голови та скріплений печаткою.
2.5. Записи до Журналу обліку вносяться на підставі даних, зазначених в заяві члена ГО. 

Розділ 3. Членство в ГО

3.1. Членство в ГО визначено у розділі 3 Статуту ГО.
3.2. Членство в ГО є добровільним та фіксованим.
3.3. Членами ГО можуть бути фізичні особи, що досягли 18 років, які поділяють мету та завдання організації, беруть участь у виконанні статутних завдань, визнають вимоги Статуту ГО, та сплачують внески.
3.4. Прийом у ГО здійснюється на підставі письмової заяви (Додаток 3) за рішенням Правління. 
3.5. Розгляд заяви та прийняття рішення по суті розгляду повинні бути здійснені Правлінням, протягом одного місяця.
3.6. Припинення членства в ГО визначено у пунктах 3.7 - 3.12 Статуту.

Розділ 4. Посвідчення члена ГО

4.1. Членство в ГО засвідчується посвідченням. 
4.2. Зразок посвідчення члена ГО затверджується Головою (Додаток 4).
4.3. У разі втрати посвідчення член ГО зобов’язаний протягом трьох діб письмово повідомити ГО.
4.4. Голова протягом десяти днів після отримання повідомлення про втрату посвідчення зобов’язаний винести це питання на розгляд Правління.
4.5. Після прийняття рішення щодо видачі нового посвідчення замість втраченого Голова видає члену ГО посвідчення.
4.6. У разі припинення членства або виключення з ГО посвідчення здається до ГО.
4.7. Посвідчення особи, що припинила членство або виключена з ГО зберігається разом з іншими документами протягом строку, визначеного законодавством України. 

Розділ 5. Порядок зберігання документів

5.1. Умови, порядок та терміни зберігання документів визначаються законодавством України та цим Положенням.
5.2. Відповідальність за зберігання документів покладається безпосередньо на Голову.

Розділ 6. Порядок надання інформації про членський облік

6.1. Інформація про членів ГО є конфіденційною, її поширення дозволяється у випадках визначених законодавством України та цим Положенням..

Розділ 7. Затвердження положення та внесення змін та доповнень

7.1. Положення, зміни та доповнення до нього приймаються на засіданні Правління.


Создан 17 фев 2015  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
УКРАЇНА - ПОНАД УСЕ! Розробка сайту