Запорізький відокремлений підрозділ ГО 'По боротьбі з корупцією та незаконною діяльністю'

Про членські внески

Про членські внескиПро членські внески

Затверджено

Рішенням Правління

ГО «По боротьбі з корупцією та незаконною діяльністю»

№ 76 від 15.12.2014

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО РОЗМІР ТА ПОРЯДОК СПЛАТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ ЧЛЕНАМИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПО БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ ТА НЕЗАКОННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ», ПОРЯДОК НАДХОДЖЕННЯ ТА РОЗПОДІЛЕННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ ТА ГРАНТІВ, ЇХ ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

 

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Відповідно до пункту 3.15.5. Статуту Громадської організації «По боротьбі з корупцією та незаконною діяльністю» (далі - Організація) члени Організації зобов’язані сплачувати членські внески у розмірі та порядку, визначеному цим Положенням.

1.2. Члени Організації сплачують членські внески один раз на рік у січні місяці.

1.3. Розмір членських внесків становить 150 гривень на рік.

1.4. Розмір членських внесків може бути змінено за рішенням Правління.

1.5. Розмір одноразового вступного внеску становить 50 гривень, та сплачується відповідно до п. 2.1 цього положення разом з розміром членських внесків на рік.

1.6. Розмір одноразового вступного внеску може бути змінено за рішенням Правління.

1.7. Члени Організації за власним бажанням можуть сплачувати внески в більших розмірах, які визначають самостійно, на добровільних засадах.

1.8. Від сплати вступних та членських внесків звільняються інваліди та учасники війни, а також інші члени Організації, які стали інвалідами внаслідок каліцтва чи захворювання, а також голови відокремлених підрозділів.

1.9. У разі скрутного матеріального становища особи, яка подала заяву про вступ до Організації, або члена організації, рішенням Правління, вони можуть звільнятись від сплати відповідно вступного внеску та щорічних членських внесків. При покращенні матеріального становища члена Організації його обов’язок щодо сплати щорічних членських внесків може бути поновлено рішенням Правління.

1.10. За систематичну несплату членських внесків (більш ніж за 1 рік) член Організації може бути виключений з її складу в порядку, передбаченому п. 3.9.5. Статуту Організації.

1.11. При добровільному виході або виключенні з членів Організації вступні та членські внески не повертаються.

 

Розділ 2. Порядок сплати, зберігання та використання членських внесків

2.1. Член Організації особисто сплачує вступний внесок в 10-денний термін після подання заяви про його прийом до Організації та щорічний членський внесок (до 20 січня кожного календарного року) шляхом безготівкового перерахування на банківський рахунок Організації з наступним наданням особі, уповноваженій Правлінням на приймання вступних та членських внесків, документа про перерахування внеску з відміткою установи банку.

2.2. Використання членських внесків здійснюється за рішенням Голови відповідно до бюджету та кошторису витрат затверджених Правлінням. Використання членських внесків відокремленими підрозділами Організації здійснюється за рішенням Голови відокремленого підрозділу.

2.3. Членські внески використовуються на забезпечення виконання статутних цілей та завдань Організації та відокремлених підрозділів Організації, які не суперечать законодавству України та Статуту.

2.4. В перший рік членства в Організації 25% членських внесків члена Організації, що вступив в Організації, перераховуються на рахунок відокремленого підрозділу, в якому числиться член Організації. На наступний рік, на рахунок відокремленого підрозділу перераховується 75% членських внесків члена Організації, який перебуває на обліку у відокремленому підрозділі. На третій рік членства в Організації на рахунок відокремленого підрозділу перераховується 25% членських внесків члена Організації. Періодичність зміни відсотку перерахування членських внесків є постійною з року в рік.

2.5. Перерахунок коштів від членських внесків на розрахункові рахунки відокремлених підрозділів здійснюється на протязі п’яти банківських днів починаючи з дня надходження членських внесків на розрахунковий рахунок Організації.

 

Розділ 3. Порядок надходження, зберігання та використання благодійних внесків

3.1. Для виконання статутних завдань Організація та відокремлені підрозділи можуть залучати благодійні внеси та грантові програми.

3.2. Благодійні внески перераховуються на розрахунковий рахунок Організації або на розрахунковий рахунок відокремленого підрозділу

3.3. У разі якщо благодійний внесок залучений відокремленим підрозділом організації та перерахований на розрахунковий рахунок відокремленого підрозділу, відокремлений підрозділ зобов’язаний перерахувати 10 % від розміру благодійного внеску на розрахунковий рахунок Організації на протязі п’яти банківських днів починаючи з дня надходження благодійного внеску на розрахунковий рахунок відокремленого підрозділу.

3.4. У разі якщо благодійний внесок залучений відокремленим підрозділом Організації та перерахований на розрахунковий рахунок Організації, Організація зобов’язана перерахувати 90% від розміру благодійного внеску на розрахунковий рахунок відокремленого підрозділу.

3.5. При залученні благодійних внесків Організацією 100% від їх розміру перераховуються на розрахунковий рахунок Організації та використовуються на забезпечення виконання статутних цілей та завдань Організації за рішенням Голови відповідно до бюджету та кошторису витрат затверджених Правлінням. Частина благодійних внесків може бути спрямована на фінансування діяльності відокремлених підрозділів.

3.6. У разі якщо для виконання статутних завдань відокремленим підрозділом залучено грантові кошти (грантову програму) 100% розміру гранту перераховується на розрахунковий рахунок відокремленого підрозділу та використовується за відповідним призначенням реалізації грантової програми

3.7. У разі якщо для виконання статутних завдань Організацією залучено грантові кошти 100% розміру гранту перераховується на розрахунковий рахунок Організації та використовується за відповідним призначенням реалізації грантової програми

Розділ 4. Відповідальність за несплату та несвоєчасну сплату

членських внесків

4.1. Відповідальність за несплату та несвоєчасну сплату членських внесків визначається згідно статуту Організації.

4.2. Контроль за станом сплати членських внесків здійснює. Правління, Голова.

 

Розділ 5. Затвердження положення та внесення змін та доповнень

5.1. Положення, зміни та доповнення до нього приймаються на засіданні Правління.

5.2. Вважати таким, що втратило чинність положення «Про розмір та порядок сплати членських внесків членами Громадської організації «По боротьбі з корупцією та незаконною діяльністю» затверджене рішенням Правління 16 листопада 2013 року.Создан 17 фев 2015  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
УКРАЇНА - ПОНАД УСЕ! Розробка сайту